Sisi és az informatika csodája


Tavaly, amikor előadást tartottam Erzsébet királyné fényképeiről még nem ismertem a Familysearch. org compare-a-face arc-összehasonlító programját, pedig számos érdekes választ nyújthatott volna az akkori előadásomon elhangzott kérdéses és vitatott pontokra.

A szoftveres arcösszehasonlítás azért jó, mert ez egy totálisan objektív dolog, amely matematikai alapokon nyugodva mondja ki két arcról, hogy hány százalékban hasonlít egymásra. Nem részrehajló, nem befolyásolja sem az idealizálás, sem annak ellenzése. Teljesen független tud maradni a mai is élő Erzsébet-kultusztól.

A kép két kép alapján készült. A laptop: Pixabay Monoar. A festmény: Franz Xaver Winterhalter 1865.MÉGIS MIT JELENTEK A SZÁZALÉKOK?


Még mielőtt Erzsébet arcait kipróbáltam volna a rendszerben a saját és más közeli családi fotókon rengeteget kísérleteztem. Amire rájöttem, hogy a százalékok értelmezésekor a 90-100 % közötti érték az, ami be tud azonosítani valakit, még eltérő életkorokban is. Tehát egy mai 80 éves arc és 15 éves arc is kihoz simán egy 95%-os azonosság eredményt, ami egészen pontosnak mondható. 

A csecsemőarcok és felnőtt arcok azonosságának megállapítása kb. 70-80%-os eredménynél passzolhat. Ha két arc összehasonlításánál felnőtt kori arc esetén 90%-nál kisebb, vagy csecsemő és felnőtt esetében 70%-nál alacsonyabb, akkor az a két személy nagy valószínűséggel nem azonos a fényképeken, ha nagyobb, akkor azonosak vagy ikertestvérek (igen a rendszer az ikerséget is szépen kimutatja, szintén tapasztalat!).

Rokonok esetében szintén izgalmas eredményeket produkál. A rendszer testvérek esetében mutat sokszor kb. 40-80% körüli értékeket. Szülőknél már 30-60% -százalék körül mozog az arcazonosság.  Ennek tudatában álltam tehát neki az Erzsébet királyné képeknek, teljesen laikus módon.

Azt azért előrevetítem, hogy, mint nem kutató, inkább csak érdekességnek tartom ezeket a képelemzéseket, és semmilyen mélyebbre ható tudományos következtetést nem kívánok levonni általuk.

A fő alap képnek egy jól ismert Angerer-portrét választottam, mert egyszerre látszódik a királyné arcának több aspektusa, orrának íve is, és amivel összehasonlítottam szintén egy jól ismert fotó:Még egy abszolút 99%-os. A jobb oldalit fogom más összehasonlításoknál is használni:A következő képen már egy fiatalabb portrét hasonlítok össze, amin teljesen más az arc jellege. A 90% feletti érték szerint szintén azonos személyről beszélhetünk.


Gondoltam, játszok egy kicsit. Winterhalter 91%-ban találtam el a császárné arcvonásait:


Megdöbbenésemre egy késői festmény, 97%-os eredményt mutat:


Egyes fénykép alapján készült portré is eléggé hasonlóra sikerült:


Egy késői képet ennyire hoz azonosnak a rendszer, ami már felvet kérdéseket. De valószínűleg a torzító grafikai hatások és a homályosság is közrejátszik abban, hogy ez lett az eredmény.És most jöjjenek az igazán izgalmas összehasonlítások!


Elsőként mutatom azt a képet, amelyen állítólag a fiatal Sisi-szerepel matrózok és udvarhölgyei körében. Itt a homályosság nem eléggé magyarázza a gigantikus eltérést. Ha két azonos személy lenne arc alapján, akkor minden bizonnyal magasabb értéket kellene kapnunk, a homály ellenére is.


Készítettem egy összehasonlítást a híres vitatott fényképről is, amely azért nagyobb azonosságot mutat az előzőnél, de nem eleget ahhoz, hogy arcazonosságot igazoljon. Ekkora egyezést rokon vagy hasonló arcvonásokkal rendelkező egyén esetében szokott mutatni a program.


A Sisi-rajongók nem szeretik Matilda Ludovika bajor hercegnőnek - Erzsébet húgának - öregkori arcképét, de azért mutatom, hogy vele való összevetésnél mennyi a hasonlóság:


Lássuk a halotti maszkokat!


Bennem a halotti maszkokkal való összevetés vetette fel a legnagyobb kérdéseket. Az sejthető, hogy a Hofburgban egy erősen retusált, szinte szoborszerű arc látható, ugyanakkor ekkora eltérésre a festményekkel való egyezés miatt nem számítottam.


A Mostig Alfréd-féle maszk:


Viszont!
Összevetés a hofburgi halotti maszkkal:
A két halotti maszk összehasonlítása egymással: (Mintha ez az egyezés arra engedne következtetni, hogy a két maszknak valóban egy alapja lehetett vagy maga a Mostig-féle maszk volt az alapja a hofburginak.)
Ha szeretnél kísérletezni a Familysearch.org oldalán egy rövid regisztráció után teheted meg. Az alkalmazást az Activites menüben a Compare-a-face címszó alatt találod!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések