Úri szótár dióhéjban

Helyes!
A következő kifejezéseket anno még egy magyar monarchiabeli illemtannal foglalkozó könyvből gyűjtöttem ki. Előferdítésnek megállapítandék nem nagyon értettük volna, hogy mit beszélnek, ha egy százötven évvel ezelőtti bálba csöppenünk, s ha értjük is, pislogtunk volna, mint béka a kocsonyában. Hogy miért? Tessék elővenni a szókigubancolónkat, s hogy ne bízzam a véletlenre az értelmezést, az alábbi sorok megfejtése mellettük látsszék. (Megjegyzés: jegyzetelés alatt a Mézga család egyes időutazós jelenetei jutottak eszembe.)


Virágnyelves beszélendékek

Hölgyek invitálása úriemberek által:
A szelíd holdvilág ismét kiszépítvén az estveli természetet, újra kínál minket is a minapi kellemes sétálásunkat megújítani. Húgaim s én ismét meghívjuk a kisasszonyt a szép estvét annyi gyönyörködéssel elörülni, mint a minapit, melynek minden említése most is érzékeny örömre bájol.


(Úri!)hölgyek felelete:
Fájdalommal említeni kénytelen vagyok, hogy bár e pompás holdidőre sok szépet ígértem magamnak előre, a sorsváltozás mindentől megfosztott. Jó anyám főszédülésben szenvedvén, gyermeki tartozásom elég lesz talán kimenteni a kedves társaságnál, s boldogabb várakozás s emlékezetek mellett csak a szép jövendőre szíves ígéretet küldeni.

Úriember úri leányt bálba hív:
Boldogságom első estvéjétől, melyben szerencsés lettem a kisasszony szelíd társaságából szebb óráimat emlegetni kezdeni, az egyetlen szívóhajtásom, boldogítson ismét e második bálestve is nyájas társaságára, hogy örömim koszorúját egészen a kisasszonnyal elmulatott órákba fűzhessem.

Úrileány felelete:
Helytelen!
Előre boldogítva örülök szép pillanatimnak, mellyeket uraságod magascsínosságú társalkodása ígér reményimnek, s második elfelejthetetlen bálmulatságimat írtam naplókönyvembe.


Úriember úrileányt táncra kér a bálban:
Szerencséltessen kellemes kisasszony e táncsorban kezére.
Megnyerhetem szép kedvét a kisasszonynak a jövő táncra?
Boldogítson kedves kisasszony e táncoló sorban társának elfogadni.

Felelet:
Szíves örömmel lépek e táncsorba uraságod karjain.
Légyen megkoronázva uraságod szép óhajtása.
Megfosztva lévén ígéretem által a kedves szerencsétől,
A jövő táncra nyílva áll karom uraságodnak.

Tánc után az úriember így szól:
Legyenek csókolva szép kezei a kisasszonynak. Szembájoló könnyűsége engemet meghódított, s merész vagyok máskorra is szép kedvéért könyörgeni.

Vagy:
Szerencsém ez örömpillanatban legszebb lett. Fogadja szelíd kisasszony kézcsókomat, s újabb könyörgésemben boldogítson szép karjaira.


Segítő szótár ahhoz, miként beszéljünk könnyebben XIX. század végi magyar "arüsztochrata" nyelven:


Aszfaltbetyár: aki "beszólt" a hölgyeknek
agyarkodni: acsarkodni
alkalmatosságok: alkalmak
apodiktikus: ellentmondást nem tűrő
aszfaltbetyár: léha utcafi, aki utcán, tereken "beszólt" a magányosan sétáló hölgyeknek
bedekker: útikalauz
bévezetés: bevezetés
bodzás: köszvényes
boszton: a keringő lassabb, amerikai változata
bouillon: erőleves
buffet: büfé
burnót: tubák
causeur: csevegő
claque: összecsukható, rugós cilinder
comme il faut: illedelmes, mintaszerű, kifogástalan
débardeur: rakodómunkás jelmezébe öltözött álarcos
disztingvált: finom, előkelő
dominó: csuklyás, körgallér alakú álarcos jelmez, ilyen jelmezbe öltözött személy
elszórás: szórakozottság
enfant terrible: rosszcsont, rossz gyerek
éppen: különösen
érdemes: értékes, becsületes
fumigál: megvet, lenéz, semmibe vesz
fundamentum: alap, megalapozás
fundamentumos regulák: alapszabályok
gêne: feszélyezettség, elfogódottság
generozva: feszélyezve
gigerli: feltűnő öltözetű ember
globetrotter: világutazó
gráciáját instállják: jóindulatáért esedeznek
grácialepte: bájteli, kellemteli
graciózusan: kecsesen
handshake: kézrázás
héjázó: fennhéjázó
interesse nélkül: érdektelenül
interesszál: érdekel
ízletek: ízlésül
jegecezett: kristálymintás
jour fixek: előre kijelölt fogadónapokra, illetve az ezeken tartott összejövetelekre
Kliséroztatás
kliséroztassák: beöntést adhassanak maguknak
kommiditásából: kényelmességéből
kommoditás: kényelem, kényelemszeretet
kompliment: bók
komplimentírozni: bókolni
kotillon: francia füzértánc
könting: mértékegység, a lat negyed része
kunsztstükköket: mutatványokat
külsőink: a nekünk idegen, külföldiek
lunchre: villásreggeli
markírt: feltűnő, kiemelt, hangsúlyozott
megbizott: bizalmas
megelőző: előzékeny
mi szükséges: mily nagyon szükséges
módi: divat
múlattam: mulasztottam
ne oktrojáljuk: ne erőszakoljuk
negéd: kényeskedés, magakelletés
noblesse oblige: a nemesség előkelő viselkedésre kötelez
önadminisztrál: adminisztrálja saját magát saját érvényesülése érdekében
paraplé: esernyő
pedant: szőrszálhasogató
rény: erény
rénytelen: erénytelen
románírók: regényirók
souper: késő esti vacsora
sűlyös: skorbutos
szelfmédmen: önerejéből érvényesülő ember
szilosan: erősen
szinte: szintén
tábla: asztal
taille-okat: szabásokat
Teaestély 1845-ben
teaestély: teadélután
tekintetünkként: figyelmességünk jeleként
temjéneznek: dícsősítenek
tête-à-tête: négyszemközt, bizalmasan
théâtre paré: díszelőadás
tón: hangnem, hangszín, modor viselkedés
tónjában: modorában
tulajdon kokettéria: igazi, voltaképpeni kacérkodás
udvari: udvarias ember
vis-à-vis: szemközti, szemben lévő szomszéd

Megjegyzések

  1. A századfordulós beöntéses kép elég vicces:D

    Érdekes cikket hoztál megint Aliza:)

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések