Kialakítani a sziluettet: Turnűrök

 Először is egy régóta keringő szófordulatot kell tisztázni: a turnűr korszakban (1868-'89) soha de soha nem hívták a turnűröket fardagálynak! Hogy honnan vette ezt a a koncepciót a régi divatkönyvek írója, nem tudom, de egy korabeli divatlapban sem találkoztam ezzel az elnevezéssel - valószínűleg a cul de Paris vagy franciául a tournure egyenes fordításaként jegyezte fel, írta le a jegyzeteiben, majd publikálta és onnan közhasználatban forogva megragadt - holott a turnűr korabeli magyar fordítása a dúz volt!
1885-ös turnűr reklám kártyája

 A korabeli turnűrökről szóló bejegyzésben remélem sikerül ezt a szörnyű szót eltüntetni a közhasználatból és helyette végre azokat fogjuk használni, amiket a korabeli hölgyek is, nevezetesen:
-Turnűr ( a franciás tournure után fonetikusan)
-krinolin (az abroncsokkal körös körül övezett alsószoknya)
-félkrinolin (ebben csak alul mentek körbe az abroncsok, felül hátul turnűrt képeztek)
-krinolin turnűrrel/dúzzal (ugyan az mint az előbbi)
-dúz (a turnűr korabeli fordítása magyarra és elterjedt használata)
-panier (ezek a rokokó kori csípőkosaras abroncsokat utánozták jóval szerényebb keretek közt)
 Ezeket mind használták és a különféle elnevezések az abroncsozás fajtájára, alakjára utaltak, majd a képek alatt írva láthatóvá válik hogyan használták ezeket a különféle elnevezéseket, értelmezéseket az egyes darabokra; nem leszámítva a különböző fantázia neveket az egyes turnűr fajták megkülönböztetéséhez!

 Másik nehézség, hogy az angolosan natural form érának nevezett pár évnyi szakaszra nem alakult ki magyar megfelelő: ezt a korszakban vagy franciásan "collant"-nak (vagyis testhez állónak) vagy pedig "genre báton"-nak hívták (azaz bot, rúd, pálca vagy vonal modornak), de magyarul csak karcsú szabásként, szűk rendszerként emlegették a korabeli divatlapok; ám mivel ma már az angol elnevezést használjuk, ezért én is eszerint tagolom.

 Ahogy az előző bejegyzésekben is, most is haladjunk a három kis éra szerint, hogy megnézzük melyik fazonú szoknyához, milyen turnűröket is viseltek egész pontosan! A krinolin-turnűr csatáról és úgy általában a kortársak hogy látták a divat változását a korabeli divattudósítások és leírások nyújtanak rálátást.

 Az abroncsokkal behúzott alapaljakról, és a dúzos alsószoknyákról pedig majd egy másik külön bejegyzésben fogok foglalkozni, itt most csak az önálló abroncsos turnűrök kerülnek terítékre, néha alsószoknya fodorral díszítve, vagy akár magában az alsószoknyában is.

Első turnűr korszak (1868-'75)

1868.:
 Minél inkább halad előre az idény, annál jobban erősül a krinolin már annyiszor kétségbe vont uralma. Nagyhatalom ő még mindig, ha nem is fújja már fel magát oly rettentően, mint azelőtt. A divatos krinolin igen szerény terjedelmű, ahogy a mai szám ábrái a hozzá való szabásmintákkal mutatják (lásd lejjebb az "á paniers" és asalyos krinolinok képeit); a legújabb formák szerint az igen puha abroncsok már nem is képeznek kört, hanem elöl egyes részekben mélyebben vannak alkalmazva, mint a többi részeken: azáltal a szoknya szűken összeszorulhat, mi kocsin vagy a hangversenyek szűk helyein igen jó szolgálatot tesz. A három felül alkalmazott abroncs az elöl sima ruhák hátsó gazdag ráncait támogatja, hogy azokat á paniers, mint Pompadour korában feltüntesse.   Ily á paniers krinolin fölé természetesen nem is illenek már a sima alsóruhák, s ha van oly olvasónőnk, ki csak az utolsó időben tudta magát arra határozni, ruháit s alsóruháit asalyformára átalakíttatni, az most bizonyára duzzogva fordul el a hamis divattól, s alig tudná magát vigasztalni, ha nem létezne egy oly mód legalább az alsóruhákon, ismét helyreállítani a kelmebőséget. Ehhez hasonló elrendezés szolgál, mint az azelőtt annyira kedvelt tournurek. Három különféle hosszú kelmerészt, mint három egymásra eső fodor gazdag ráncokban egy övre varratik, úgy, hogy a kelme felül háromszoros. A hátsó középen leggazdagabb e tournure, a két oldal felé simán elnyúl, s a csípőig ér és a szoknyára gomboltatik. Még egy másik nem eléggé méltányolható előnnyel bír a divatos szűk krinolin, azaz, hogy nem kell többé különböző krinolin a különféle toilettekhez, hanem egy és ugyanazt viselhetjük a costume, a földig érő ruha s a büszke uszályos ruhához; az utóbbi csak egy uszállyal szabott alsószoknyát igényel, melyet alul, különösen ott hol a krinolin végződik jól meg kell keményíteni: legjobb ha széles fodorral ellátjuk. A Divat.
Krinolin asaly szoknyákhoz és "á Paniers" krinolin turnűrös felső abroncsozással, ill. ennek a belső része, A Divat
A fenti á paniers krinolin kiegészítve lószőr turnűrrel, A Divat
Krinolin szalagokkal rövidítéshez vagy hosszabbításhoz, Magyar Bazár
Dúz fehér kasmírból és acél abroncsokból, Magyar Bazár
Alsószoknyára rendezett dúzok lószőr kelméből, Magyar Bazár
Krinolinok, Victoria
1869.:
Krinolin turnűrrel és felgombolható röpkénnyel, Magyar Bazár
Dúz kemény organtinból és lószőrkelméből, Magyar Bazár
Lószőr szoknya turnűrrel, Magyar Bazár
Dúz lószőr kelméből és acél abroncsokból, Victoria
Lószőr turnűrök acélabroncsokkal és fodrozással, Victoria
Félkrinolin: A krinolin folytonos uralmáról azon figyelem kezeskedik, melyben még mindig a divat által részesül. Így egy újabb nemét is van alkalmunk bemutatni, mely Párizsból a napokban megérkezett - neve félkrinolin s fehér batisztból van, alsó bősége 170-172 cm. A Divat
Turnűr (panier á tricornes), A Divat
Krinolin turnűrrel legombolható röpkénnyel fehér shirtingből uszályos ruhákhoz, és vörös puplinból kosztümökhöz, A Divat
Fehér vagy szürke shirting turnűr acélabroncsokkal, A Divat

1870.:
 A legutolsó francia lóversenyeken óriási turnűröket lehetett észrevenni, melyek a krinolin kiegyenlítő támasza nélkül roppant bizarr hatásúak voltak. Különben a krinolint illetőleg, ennek uralma mégiscsak vége felé látszik közeledni, s a hölgyek inkább a szoborszerű, az első francia császárság alatt divatozó viselethez látszanak hajlani - itt-ott még a lószőrszoknyákat is mellőzve, s így semmiképpen nem zavarva meg termetük természetes báját. A Divat.
Krinolin dúzzal röpkény nélkül és röpkénnyel, Magyar Bazár
Alsószoknya krinolinnal és dúzzal, röpkény nélkül és röpkénnyel, Magyar Bazár
Dúz dimitiből acélabroncsokkal, Magyar Bazár
Lószőrkelme dúzok, A Divat
Turnűr uszályos szoknyákhoz: Az öltözékek megtartásához szükséges alapokhoz, a hosszú uszályos selyem szoknyákhoz kiemelkedik ez a turnűr, kettős kelméből, kiegészítve a rövid és hosszú krinolinokat. A Divat
Divatos lószőrszoknya acélabroncsok nélkül, A Divat


1871.:
Turnűr perkálból és lószőrkelméből, önálló dúz fodrozattal: A krinolinokat kiszorító lószőr szoknyák arra kényszerítenek minket, hogy minél többször megemlítsük ezt az új cikket. A Divat
Dúzok lószőrkelméből dudorokkal és fodrokkal, Magyar Bazár
Alsószoknyák kartonból és lószőrkelméből, és egészen lószőrkelméből, Magyar Bazár
Dúz lószőrkelméből, Magyar Bazár

1872.: 
 Már nem hordunk krinolint; ezt a különböző alakú turnűrök váltották fel, amik elengedhetetlenek a kecses öltözékek megtartásához, terjedelmük ésszerű és mérsékelt, ami nélkülözhetetlen a manapság használt gyönyörű szövetekhez. [...] A tulajdonképpeni krinolin már nem létezik; azonban kényelmes öltözékeink rászorulnak, jobban mint valaha, oly kiegészítőkre melyek támogatják és növelik méretüket és kecsességüket. Némelyik hosszabb az uszályos öltözékek kellékéül szolgál, a többi rövid pedig az á paniers és dúzos öltözékekhez. Revue De La Mode.
Turnűr perkálból, Revue De La Mode.
Cribier dúzok szövettel fedve és acélabroncsokból, Revue De La Mode.
Froufrou dúz kettős hátsó drapériájú vagy trusszírozott (oldalt felhúzott) ruhákhoz és Sydonie dúz az egy dudorú vagy sima öltözékekhez brillantine vagy madapolam szövetekből, Revue De La Mode.
Christiane dúz lószőrből, hosszabb Dubarry turnűr brillantine szövetből báli- vagy uszályos ruhákhoz és turnűr drótvázból, Revue  De La Mode. 
Turnűr organtinból uszályos szoknyákhoz, Magyar Bazár
Lószőr turnűr kosztümökhöz, A Divat

1873.:
 A krinolin meghalt, éljen a turnűr! Név és forma változás is ez egyben, mert ezek a cikkek mindig nélkülönözhetetlenek lesznek az öltözékek kiegészítéséhez; a ruhák elöl laposak és általában hátul uszályosak, akár Princess vagy Watteau szabásúak. A dudorozásokat még messze nem hagytuk el; a krinolinok, mint engedelmes rabszolgák, megfelelnek e cikk szeszélyeinek amire végzetük szánta őket; már csak az uszályokhoz viselik őket, és többé-kevésbé együtt duzzadnak az általuk támogatott öltözékek szerint; ezt a fűzőpántoknak köszönhetik, melyek a belső felükön találhatóak meg amik a kívánt méretet nyújtják. [...] A tulajdonképpeni krinolinok divatjának bealkonyult és elavultak; azonban minthogy az öltözékeink nem túl elegánsak nélkülük, azaz laposak és keskenyek, akkor is szükséges felduzzasztani és megtámogatni őket; ezért elengedhetetlen egy turnűrt viselni alattuk, a ruha típusától és alakjától függően megfelelő hosszúságút. Revue De La Mode.
Turnűr sétaruhákhoz lószőrkelme fodrokkal, Revue De La Mode.
Turnűr és dúz: A turnűrön kis fodrok vannak, amik egymást is megborítják; ezt a mintát alkalmazzuk a felpuffasztott öltözékekhez, kivéve ha nem részesítjük előnyben a megfelelő kis dúzt, hogy eldöntsük a választást, a varrónő tanácsát kell kikérnünk; mindenki másnál jobban fogja tudni, hogy melyik az a darab amit az általa létrehozott öltözéket a legkedvezőbben egészíti ki, Revue de La Mode.
Duchesse turnűr hétköznapi ruhákhoz lószőrből, kifodrozott dúz szintén lószőrből a dudorozottabb drapériájú szoknyákhoz és alsószoknya-turnűr nehéz szövetű uszályos öltözékekhez, Revue De La Mode.
Dúzok dimitiből és lószőrkelméből acélabroncsokkal, Magyar Bazár

1874.:
 A dúzok alakja úgy változik, ahogy a készruhák változatai melyek vagy igen hosszúak vagy félhosszúak, a deréklebenyek vagy kerekítettek vagy felhasítottak, ezért nagyon fontosak a krinolinok vagy turnűrök különböző módosulatai, és azok összehangolása azon öltözékekkel amiket kiegészítenek. Revue De La Mode.
Lószőrkelme dúzok, Revue De La Mode.
Froufrou turnűr uszályos és utcai ruhákhoz, Revue De La Mode
Valentine turnűr sétaruhákhoz, Revue De La Mode
Hajlékony rugós turnűr, Revue De La Mode
Turnűr felgombolt alsószoknya fodorral, Revue De La Mode
Rugalmas turnűr uszályos sétaruhákhoz, Revue De La Mode
Rugalmas dúz acélabroncsokkal, Revue De La Mode
Turnűr vörös kasmírból és elasztánból, Magyar Bazár
Turnűr vörös kasmírból shirting béléssel, Budapesti Bazár
Turnűr belülről, kívülről és összecsukva, A Divat
Froufrou turnűr utcai ruhákhoz, Le Moniteur De La Mode
Orphée dúz lószőrkelméből, Le Moniteur De La Mode
Royal turnűr uszályos öltözékekhez sál tunikával, a tunika sallangját a kis mélyedésnél kell összefogni, Le Moniteur De La Mode
Papillon turnűrkönnyű ruhákhoz, Le Moniteur De La Mode


1875.:
 Hogy a szoknya hátrészére alkalmazott nehézkes dísze mellett is formáját megtarthassa, fehér vagy szürke lószőrből dudorokkal vagy fodrokkal ellátott, úgynevezett tournureket viselnek alatta. A lószőrszoknyák is igen alkalmasak a mostani öltözékekhez, különösen a két részen tenyérnyi széles ráncokkal egészen végig felvarrva, emellett nélkülözhető a tournure. Budapesti Bazár.
Dúzok fehér és szürke lószőrből fodorral és fonattal, Budapesti Bazár
Shirting turnűr acélabroncsokkal, belseje, Budapesti Bazár
Turnűrök vörös kasmírból és csíkos gyapotszövetből, Magyar Bazár
Turnűr legombolható aljjal, Magyar Bazár
Turnűr shirtingből, rövid szoknya felgombolásra és turnűr felgombolt uszályos szoknyával, Magyar Bazár
Princess Articulé (hajlékony hercegnő) turnűr fehér bazineból vagy brillantineből, Le Moniteur De La Mode.
 Louis XV. dúz lószőr alapon vörös szövettel, uszályos és drapériázott szoknyákhoz, Le Moniteur De La Mode
Médicis dúz princess szabású ruhákhoz, Le Moniteur De La Mode
Grand-Duchesse dúz lószőrkelméből, Le Moniteur De La Mode
Marquise turnűr sétaruhákhoz, Le Moniteur De La Mode
Marie-Antoinette turnűr uszályos öltözetekhez, Le Moniteur De LA Mode
Violette dúz, Le Moniteur De La Mode
Turnűr princess ruhákhoz, a felső dúz egy kis aljjal fedve, Revue De La Mode
Medicis turnűr froufrou alakú dúzzal kiegészítve hétköznapi ruhákhoz, Revue De La Mode
Turnűr acélabroncsokból, Revue De La Mode
Rugalmas turnűr, Revue De La Mode
Kicsi turnűr szerényen dudorozott szoknyákhoz, Revue De La Mode
Violette és Girofla turnűrök sétaruhákhoz, Revue De La Mode
Turnűrök féluszályos és uszályos öltözékekhez, Revue De La Mode

Natural form éra (1876-'81)

1876.:
 Azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi divat szelleme teljesen a fűzőben és az alsószoknyában rejlik; az előbbi a derékhoz, az utóbbi a turnűrhöz; a kettő együttesen biztosítja az idom eleganciáját és a az öltözék összhangját, amelyek a tökéletes alakot képezik. Le Moniteur De La Mode.
A Coverley turnűrről beszéltünk az imént, ami a nehezebb szövetek megtámogatását célozza, mint például a szőrszövetek vagy bársony. A röpkény egy külön hímzett fodorral és plissével van díszítve, a turnűr aljához gombolható, így egy teljes alsószoknyát alkot. Le Moniteur De La Mode
A Parisienne dúz azzal az előnnyel szolgál, hogy rendkívül lapos; elégséges választás lehet, ha épp nincs túl sokra szükségünk. Menjünk tovább a vértderék ceinture-hez, melyet már olvasónőink dicsértek. Flanelből vagy perkálból szabva az alsószoknyákhoz alkalmazkodva. Le Moniteur De La Mode
Sávolyszövet dúzok, Magyar Bazár
Turnűr szürke lószőrkelméből fehér shirting béléssel promenád ruhákhoz. A mostani viselet nem igényli a turnűröket, minthogy az öltözékek a tunikákkal hátrészre dudoroztatnak s ha alkalmaznak is turnűröket, csakis a képeken bemutatott hosszú formájúak használtatnak. Budapesti Bazár


1877.:
 Az erősen hátrakötött ruhák is dívnak még mindig, azonban olyanok kik a párizsi divattermek titkaiba be vannak avatva és Worth és Sporek mesezserű divatbirodalmában látogatást tehettek, azt állítják, hogy a "collant" (testhez álló) divat alatt ég a talaj s, hogy Worth egyszerre csak egy ügyesen rendezett államcsínnyel véget fog vetni a szűk ruhák uralmának és a - krinolint fogja érvényre juttatni. Ez utóbbit nem reméljük, de miután minden esetre ellenségei vagyunk minden túlzásnak, örülni fogunk ha az erősen hátrakötött ruhát nem tekintjük többé "chic"-nek. Magyar Bazár.
Báli öltözékekhez való alsószoknya finom behúzott abroncsokkal, Budapesti Bazár
Zéphyr turnűr. Ez a turnűr kidomborítja a termetet és elrejti a széles tomport; az acélabroncsai puhák és könnyűek, elegánssá és kényelmessé téve ezt. Revue De La Mode

1878.:
 Itt a rövid szoknya üli legnagyobb diadalait, de egyúttal aggodalmasan kezd hátul dúzosodni és lassan, lassan utat egyengetni a krinolinnak. Ki tudja mi fog történni, a túlzás mindig végletekre visz, és ha az erőszakolt karcsúságtól óvakodtunk, legjobban fogjuk elkerülni a mesterséges dúzolást. Budapesti Bazár.
 Általában nagy átalakulásnak nézünk elébe a divat terén s a krinolin előőrsei, a hátul alkalmazott "panierek" máris közkedveltségben részesülnek Párizsban. Magyar Bazár.
Lószőrkelme dúz, Budapesti Bazár
Shirting krinolin, Magyar Bazár


1879.:
 A dúzos szoknyát, miként az jelenleg mutatkozik el lehet tűrni, ez a kelme és még inkább a sajátságos ráncok által képződik, mely a szűk rendszer nagyon is karcsú vonalait előnyösen szakítja félbe. Ekként mutatkoznak a dúzos szoknyák az uszályruhákon és az első tavaszi öltözékeken. Budapesti Bazár.
"Muskétás", XV. Lajos és Lamballe turnűrök, Revue De La Mode
Panier dúz felgombolható alsószoknyával, Magyar Bazár


1880.:
 A többség, még a művészeké is ritkán szólalt föl úgy a divat mellett, mint éppen most; ruházatunk se nem szűk, se nem dúzos és a természetes idomokhoz simul, anélkül, hogy túlságosan jelezné. Az annyira rettegett dúzok szerény és nagyon jól álló redőzetté változtak, mely kissé tágabban vagy feszesebben minden alaknak előnyöket nyújt és azt egészben az uszályig érve, vagy pedig többé-kevésbé dúzosan egyes részekből állíthatjuk össze. Budapesti Bazár.
Alsóderékra fölgombolható matelassé (steppelt szövet) dúz, Budapesti Bazár
Shirting vagy piké rövid turnűr rakottráncokkal díszítve, Magyar Bazár

1881.:
 Még egy változást kell felemlítenünk, mely abból áll, hogy a turnűrök most ismét divatba jönnek; egy ízletesen készült ruha sem nélkülözheti ezeket. A jelenlegi turnűrök fenntartják a szoknya és a ruhaderék lebbentyűit s ezek már sohasem készülnek egészen simán, mindig kis dudorodások, vagy nagy plissék vannak rajtuk. A belső turnűrökön kívül vannak külső turnűrök is; melyek kisebb-nagyobb lebbentyűkből állnak, ezek a derék aljára alkalmazva dudorodásokban eltűnnek. Hölgyek Lapja.
Dúz lószőrkelméből. Képeink kívül belül mutatnak a hosszú, sima lebenyekbe (itt a divatos öltözékekre utalnak) sikerrel alkalmazott dúzt finom lószőrkelméből, mely egyúttal puha és ruganyos; berendezése egészen hasonlít a régiekhez; csupán a feltűnően keskeny idom új, mely a boncnál 18, alul 44 cm lesz. Budapesti Bazár
Lószőrkelme dúzok, Magyar Bazár

Második turnűr korszak (1882-'89)

1882.:
 Az egyetlen lényeges változás, melyet az idei divat szenved, a turnűrök általános elfogadása minden öltözékhez. Sok nő azt találja, hogy a turnűr minden napra nagyon alkalmatlan viselet. Ezeknek a turnűröknek egyszerűbb és kényelmesebb nemét igyekeztek tehát meghonosítani a divatszállítók; arról van szó, hogy a derék alján a szoknya hátsó felére két-három ráncot rakjunk, mely bodrozatot képez, ebbe acéltollat húzunk úgy, mint hajdan a krinolinokban viseltünk. Ezen bodrozat végére zsinórok vannak alkalmazva, ezeket jobban vagy kevésbé meghúzzuk, amint akarjuk, hogy a turnűr jobban vagy kevésbé felálljon. Ezen kis készülék igen szépen fenntartja a drapériák halmazát és épen nem alkalmatlan. Hölgyek Lapja.
Perkál alsószoknya belegombolt dúzzal, Budapesti Bazár
Hosszú turnűr dimitiből legombolható alsószoknya fodorral és elasztikus pántokkal szabályozva, Magyar Bazár
Rövid turnűrök lószőrkelméből és dimitiből, Magyar Bazár
Csipkedíszes batiszt turnűr, Magyar Bazár

1883.:
 A tulajdonképpeni alapidom nem vesztette el jellegét, bármennyit kacérkodtak is és kacérkodnak még most is az abroncsokkal és dúzokkal. A ruhák idoma még mindig a meglehetősen szűk, rövid szoknyára támaszkodik, [...] A legdivatosabb lószőr dúzok (tournurek) kisebbek, félhosszúak 65 cm hosszúságban és 85 cm hosszúak. A legújabb szabású krinolin szoknyák szürke lüszterből, alul gazdag plissé dísszel. Budapesti Bazár.
Alsószoknyák belevarrott dúzzal: A jelenlegi divat megköveteli a turnűrt; acélabroncs hozzáadása minden egyes szoknyához kényelmetlen, célszerűség szempontjából a legalkalmasabb az alsószoknyákba bevarrott dúz, mely az illető szoknyák alá viseltetikBudapesti Bazár
Dúz, Budapesti Bazár
Dúz lószőrből kerek alakban. Az összefűzést lehet tágítani s akkor kevésbé duzzadt. Dúz lószőrből három fodorral. Hölgyek Lapja


1884.:
Turnűr, Magyar Bazár
Krinolin szoknya, Magyar Bazár
Dúzos szoknya (lásd a leírását a szabásmintáknál!), Budapesti Bazár
Abroncsos alsószoknya shirtingből, alant hímzett fodrokkal, Hölgyek Lapja
Lószőr dúz, a szoknya alatt hátul alkalmazandó; pántokból s egy fodorból áll. Belülről húzózsinór tartja duzzadtan. Hölgyek Lapja

1885.:
 Nem tagadhatjuk, hogy a krinolin csakugyan létezik, ha nem is oly alakban és terjedelemben, melyben a második császárság alatt létezett. Ha elöl elég keskeny is a nők alakja, hátul az alj határozottan eláll. Ez többnyire csak a ruhákban alkalmazott abroncsok s felül felkötött "tournure" által éretik el, azonban könnyebb becsomagolás kedvéért sokan mérsékelt bőségű, de azért mégiscsak krinolint viselnek, minő a képekkel bemutatott (lásd lejjebb). Egy megfelelő hosszú és bő szoknyába két 171 és 165 cm bő abroncs alkalmaztatik, mit hátul a "tournuret" helyettesítő kis abroncsok kiegészítenek. Magyar Bazár.
Krinolin, Magyar Bazár
Dúzos alsószoknya sötétpiros atlaszból, fekete chantilly csipkével díszítve, legombolható volánttal, Budapesti Bazár
Krinolin, Revue De La Mode 

1886.:
 Különösen figyelmükbe ajánlom, hogy lehetőleg mérsékelt nagyságban vegyék a turnűrt igénybe. A turnűr csak a könnyed jutaszövetek alá való, melyek nélküle nem éppen a legkecsesebben simulnának ráncokba. Igen sok hölgy megelégszik néhány acéllemezzel, mások lószőrvánkost vesznek igénybe, végre sokan acélrugós turnűröket hordanak. Ezek is megengedhetők, feltéve, hogy kicsinyek. Divat Csarnok.
Turnűr vörös atlaszból lószőrrel kitömve, Magyar Bazár

1887.:
 A párizsi ruhakészítő művészek a ruhák alja felett tanácskoztak, miképp állítsák elő a rokolyákat, mi legyen a megállapodott divat az őszi és téli toilettekben? Különösen a krinolin felett folyt a vita. Voltak sokan akik mindenáron érvényre akarták juttatni, többen ellene szóltak, míg végre szavazásra került és a krinolin harcot megbuktatták, mert a nagy többség ellene szavazott. Sőt, még annyira mentek a határozatban, hogy még a turnűrt is megbénították, az abroncsok mennyiségét kettőre szállították alá a csaknem két méter bőségű szoknyáknak alsó felében alkalmazva. Budapesti Bazár.
Rövid turnűrök, alsószoknya turnűrrel és önálló turnűr, Le Moniteur De La Mode

1888.:
 Az abroncsok majdnem egészen eltűntek, ép úgy az angol mint a francia mintaruháknál, a turnűrt egy kis párnácska pótolja. [...] Természetes következése ezen divatnak, hogy a turnűr kisebb és kisebb lesz, és ma úgyszólván már minimumára van redukálva. Magyar Bazár.
Turnűr lószőrkelméből, Le Moniteur De La Mode


1889.:
 Ámbár a divat nagytanácsa már rég elhatározta a turnűr végét, azért mégis vígan éli világát, ámbár nagyon szerény terjedelemben. Abroncs nélkül a ruhákhoz dúzszoknya kell, melyet nem lenge öltözékekhez lószőrből vagy kemény patyolatból, hanem jól keményített shirtingből vagy batisztból, sőt fehér ripsz szeletből is készítenek. Budapesti Bazár.
 A francia és angol divat teljesen elüt attól, amit Bécsben a bécsi divatlapok divatba hoznak. Míg a bécsi divat esernyő vékonyságú alakot hirdet, Párizsban újból turnűröket hordanak, abroncsokat az aljban. A divat az utolsó hetek alatt annyira változott, hogy egészen új éra látszik beköszönteni. Magyar Bazár.

Szabásminták

Lószőrkelme dúz 1868.: 
 A minta alapját készítsük el kemény lószőrből, varrjunk rá öt darab 7 cm széles lószőr fodrot, majd felül kereszt és pont szerint hajtsuk be. Végül illesszük kötszalagos boncra.
Ez a minta megfelel krinolin és alsószoknya fölött viselve a far kiemelésére a turnűr korszakban, illetve önmagában az évtized végén, hogy szép kerekded fart biztosítson a feszes ruhák alatt is!

Turnűr 1869.: 
 A két ábra turnűrje praktikusabb s egyszerűbb, mint mind a többi eddig bemutatott. A turnűr egészen egyenes dupla kelmerészből van, mintánkon 22 cm magas s 100 cm hosszú vörös gyapjúkelméből, 2 és fél cm-nyi egyforma távolságra 1 cm széles fehér szalagok varratnak fel összehúzásra; azután egy hossz szélt sűrű ráncokba szedünk, 50 cm hosszúságra összehúzzuk, s passepoillal egyenes szegés közé varrjuk. Mindkét oldalszél az alsó szegést is oda számítva szintén 3 cm széles szegést nyer, melyet feltűzdelünk. A bal oldalon minden oldalszegés felvarrást felvarrt szalag fedi be, de mely a húzószegések végét szabadon hagyja; az alsó szegés felvarrására végig még egy hatodik szalagot varrunk fel.
 Most az acélabroncsokat behúzzuk s a végeken jól levarrjuk; a legalsó abroncs 50, a második 57, a harmadik 58, a negyedik 57, az ötödik 53, a legfelső 43 cm hosszú. Most a felső szélt is 31 cm bőségig összehúzzuk, szegést varrunk rá s szalagokkal kötésre ellátjuk.
 A turnűr belsejében még két fűzőrészt alkalmazunk fehér shirtingből. Minden 18 cm magas s 13 cm széles rész halcsonttal s 7 lyukkal elláttatik, alul beszegetik s fölül 8-10 cm bőségig összehúzatik.
A fenti leírást az A Divatból leegyszerűsítve: vágjatok ki két darab 100×22 cm téglalapokat és illesszétek egymásra, az egyik hosszabbik felét húzzátok össze 50 cm-esre (ez lesz alul), a másikat 31 cm-esre (ez lesz derékon felül). Vegyetek 1 cm széles szalagokat és 2 és fél cm-es közökben varrjátok le, úgy hogy a megadott acélabroncsok hossza kijöjjön majd. Az egyik oldalon varrjátok össze, fűzzétek be az abroncsokat és egyszerű varrással zárjátok le a másik oldalon is. Készítsetek 2 darab 18×13 cm széles kis téglalapokat, mindkettőnek az egyik hosszabbik oldalát fűzőlyukaknak üssétek be ringlikkel, a szélébe illesszetek vékonyabb merevítőt, majd az alsó szélét is szegjétek fel. Fogjátok oda a másik hosszabbik végét a turnűr széleihez, felül a felső részéhez a beszegetlen felső rövidebb szélt húzzátok először össze 8-10 cm hosszúságúra, majd varrjátok össze (két oldalt és alul) egy 3 cm széles szegőpánttal. Felül egy 4 cm széles övvel zárjátok az egészet, kötszalagokkal a végein.


Abroncsos alsószoknya 1870.: 
 A ruhák szoknyái még mindig úgy készülnek, hogy hátul meglehetősen teltebben feküdjenek fel, mint elöl. Mivel a bélelt ruhák nem annyira divatosak, ezért a párizsi divatkereskedők kidolgoztak egy leleményes tervet, mely szerint az alsószoknyát díszítik úgy, hogy a kívánt divatos hatást érik el vele az öltözéken, úgy hogy hátrafelé kitartják. Szabásmintánk a legjobb ezen alsószoknyák közül, miket eddig kifejlesztettek. A minta négy részből áll:
1. a hátrész fele
2. az oldalrész egyik fele
3. a dúz fele
4. a legalsó fodor fele
A részeket a számok alapján könnyen meg lehet különböztetni a szabásmintán; a hátrész és oldalrészek úgy vannak elhelyezve ahogy össze kell illeszteni őket, ahogy az összhangzó ékek mutatják felül. A dúz felénél a tört vonalak jelzik hová kell helyezni a pertlit az abroncsoknak. A dúzon függőleges és vízszintes abroncsoknak is kell lenniük - öt az előbbiből és három az utóbbiból. A dúz előközépen találkozik, a derék alatt, ahol három gombbal záródik; mindegyik oldalon egy szalagot illesszünk hozzá belülről, amiket ha megkötünk kisebb-nagyobb kidudorozást eredményeznek kívánság szerint. A legalsó fodornak csak a fele méretét adjuk meg, amely az előre néző oldalakon lekerekített. A további fodrok fokozatosan kisebbednek széltükben, hogy alkalmazkodjanak az alsószoknyához. Látható, hogy az alsószoknyának nincs elülső része; hanem az oldalrészek vannak befejezve egy 10 cm-es rüssel. Szövetnek vehetünk vörös teveszőrt, krinolin muszlint, vagy brillantét. Bármely hölgy e szabásminta segítségével el tudja készítene az alsószoknyát.
Habár a leírás csak egy jó erős szövetből készült alsószoknya fodrot ajánl a dúz kiegészítéséhez hátul, aki lágyabb szövetből készíti, az nyugodtan befűzheti végig abronccsal ezt is, hogy szebb legyen a tartása!

Egy hasznos krinolin 1871.:
 Íme a leghasznosabb krinolin, ami a figyelmünkbe került, egyszerűen a fodrok megváltoztatásával alkalmassá tehető a hétköznapi kosztümhöz vagy az estélyi öltözékhez is. A következő oldalon a szabásmintáját is megadjuk. A bemutatott részek tartalmazzák a külső részt, öt darabban fele mértékben. Ezek a darabok az elő-, hát-, két rész amihez a szalagot csatlakoztatjuk és az övrész. A következő szerint különböztetjük meg ezeket: az előrészen egy ék van és sima, a hátrész (melyet ehhez csatlakoztatunk) hét tört vízszintes vonalkát mutat; ezek jelölik az abroncsok helyeit; a háromszög alakú darabok közül a két kisebbik az egy éknél csatlakozik felül, a nagyobbik a két éknél. Elasztikus szalagokat varrunk fel mindegyik darabra, és a másik oldalon lévő hozzá illő szalaghoz kapcsolódnak tolócsattal. Az öv huzalszalagokkal készül hátul, elöl sima és gombbal záródik. Az itt megadott szabásmintához egy fodrot is adunk. Ennek a fodornak négy jard és 14 hüvelyket kell mérnie hosszában, és 18 hüvelyket széltében egy öt hüvelyknyi szegéssel befejezve. A szoknya széltével megegyező pántba ráncoljuk, és ujjnyi közökben gomblyukakat nyer, a gombokat az alulról második abroncs vonalában varrjuk fel. Így a fodor levehető és szükség esetén mosható, anélkül, hogy a felső részt darabokra szednénk. A mintánk anyaga fehér brillanté, de a felső résznek vörös teveszőr, és az alsónak keményített fehér fodor is megfelelő. Mind a belső és külső nézet képét közöljük.
Azt nem írja a leírás, hogy az abroncsok között mitől fog olyan szépen dudorosan állni a szövetrész, gyanítom, hogy a bélésnek szánt 1. részhez rá kell szabni egy második hosszabb részt, amit feldudorozunk és levarrunk az abroncsokhoz, így a bélés tartja az egészet.


Uszálydúz 1876.:
 Alsószoknyára felcsatolható lószőrdúz uszályos öltözékekhez. A szabásminta az alapját adja meg, a dúz két rézsutas részből áll, eggyé illesztve, ahogy a kis ábra mutatja. A minta hátsóközépen 150 cm hosszú. A sima alap aljára három fodor van helyezve, a legalsó 56 cm, a többi kettő pedig 33 és 30 cm széles, egymásra fektetve. Az első fodor 168 cm hosszúságú, a második 134 és a harmadik 74 cm. A sima alap szélei mindkét oldalon ezekkel a fodrokkal fejeződnek be. Erre az alapra van feltűzdelve a dúz maga széles öbölráncokba fektetve a fodrok tetején és öltésekkel letűzdelve.Vászon övpánt kötszalagokkal tartva.
A blogon is találtok egy teljes elkészítési útmutatót 1876-os abroncsos turnűr készítéséhez!!!


Rövid szoknya dúzzal 1879.: 
 A kép rövid szoknyát mutat fehér vastag szövetből, mely olyan, mintha zsinórbetéttel szőtték volna: a hasonkelméből készült, fölgombolt dúz a legújabb divat szerint könnyedén dúzolja a szoknyát. A kis áttekintés az egyes szoknyaszélek a-c hosszát és szélességét adja, a shirtinggel bélelt övet a 49. ábra szerint szabjuk; a sima kis vonal az alsó szélét jelzi. Az elő- és oldalszoknyaszélek simán csatlakoznak az övhöz, s csupán a hátsó szélt látjuk el a hasíték mindegyik oldalán egy-egy ránccal. Hátul és oldalt 24 cm magas, 5-5 cm széles öbölráncokba rakott volánt mutatkozik az alsó szélen, míg ellenben az előszoknyaszél díszíték nélkül marad. A volántokkal ékített dúz pont jelek szerint felgomboltatik.
  Mivel ma már nem kapni ilyen zsinórozott szövetet, ezért nyugodtan helyettesíthető jól kikeményített vászonnal, lószőrkelmével vagy a kemény tartású organtinnal is.

Turnűr felgombolható alsószoknyával 1880.:
Készülhet shirtingből vagy perkálból, a turnűr része a-d részekből áll, ebből a sima elő- és oldalrész a és b, előközépen végig gombolással zárul egy sima övbe, a hátsó acélabroncsokkal behúzott részek c és d, ami huzalszalaggal szabályozható felül; míg a két kicsi e és f részek a belső fűzős pántok. Az alsószoknyarészt g-i részek mutatják, tetszés szerint díszíthetőek.

Rövid alsószoknya dúzzal 1882.:
Az a-c részek a szoknya, d pedig a sima öv elő-és oldalrészét adja. Az előrészt (a) simán szabjuk szaggatott vonal mentén hajtva, az oldatrészt (b) egy szűkítővel igazítjuk a csípőhöz, míg a hátrészt (c) két részből illesztjük össze és ráncolással illeszkedik egy külön huzalszalaggal ellátott övhöz, ami 28 cm hosszú és 2 cm vastag. A hátrészbe felülről kezdve 17 cm-es közönként pántokat varrjunk fel varrattól varratig az acélabroncsozáshoz, összesen négyet, az utolsót pedig 36 cm-nyire az alsó szegélytől, ami erős tüllel, organtinnal vagy lószőrkelmével van borítva. Ezeket csatos rugalmas szalagokkal fogjuk össze, a két felső 13 cm hosszú és 7cm-rel az oldalvarratól férceljük a szalagra, a harmadik 16, és a legalsó 17 cm hosszú, és ezeket 9 cm-nyire férceljük rá az abroncsokat vezető szalagra az oldalvarrattól számítva. Az alját egy 18 cm rakottránccal díszítsük, az abroncsokat pedig öt darab fodorral a megfelelő szélességben.


Dúzos szoknya 1888.:
 Mintánk nagyon ajánlatos olyanoknak, kik szoknyáikat párna vagy abroncs nélkül viselik. A szoknya elő- és oldalszélei felső felükön szürke alapkából, alsó felükön hasonszínű lószőrkelméből készülnek, mégpedig az ismert rézsen idomban, míg ellenben a hátsó szél egészen lószőrkelméből áll. Hogy az eltérő dúzokat megengedjük, egyenes szeleteket illesztünk össze, melyek közül a középső 20, az ehhez csatlakozó három szelet mindegyike 12 cm széles. E szeleteket 35 cm hosszú szalaggal belül a varratokon dúzosan négyszer levarrjuk. A kerek boncba mely, mint a szoknya oldalt kapcsolódik, az előszél felső széle és mindegyik oldalszéle majdnem simán borul, míg ellenben a hátsó széle a középső szeleteknél öbölráncba, s aztán rakottráncba szedjük. A szoknya alsó szélét elöl és oldalt 18 cm széles rakottráncú volánt díszíti lószőrkelméből.
Ugyan ez a minta felhasználható az 1884-es dúzos szoknyához is, a következő leírás szerint alakítva: Valamennyi szoknya szélt, kivéve az előszél felső részét, lószőrszövetből szabjuk; amahhoz a kellő simulékonyság miatt tanácsos, ha fehér shirtinget veszünk. A hátsó széleket ismert módon fokozatos 4 dúzabronccsal látjuk el, és azokra rugacs szalagot kapcsokkal és hurkokkal látjuk el, a változtatható kapcsolat számára. A hátsó szél egész hosszában fölül 3, alul 10 cm-nyire az oldalvarratoktól kezdve háromszoros öbölráncként a boncba foglalt 90 cm széles szél hull. Hogy a kemény lószőrszövetnek szilárdabb állást adhassunk, mindegyik ráncot belülről egész hosszúságban levarrjuk, s aztán különösen (mintánkon nyolcszor) szalagokra illesztjük. Ugyanily módon biztosítjuk a megborítva fölvarrott 18 cm magas díszíték volántot, melyet 8-8 cm-nyi közökben letűzdelünk és aztán 4-4 cm széles közökben a szoknyaszélre varrunk. A boncot oldalt kapcsoljuk az előszél mellett. 


Egyszerű turnűr készítési menete: 
 Az American Duchess oldalán található egy egyszerű, általános turnűr, ami jó mind a '70-es és '80-as évekbeli szoknyákhoz is. How to make a victorian bustle. 
 Hasonló egyszerű és általánosan használható turnűr készítési útmutatója található az A damsel in this dress blogon is. How to make a victorian cage bustle.
 Az egész aljat formázza és hátul dúzolja Angela Clayton vlogjában bemutatott dúzos krinolin, ami 1872 körüli múzeumi minta után készült, a hozzá tartózó szabásminta lentebb látható. Attempting to make an 1872 bustle.
 Remélem sikerült átláthatóbbá tenni a különféle turnűrök és farpárnák használatát, a megadott minták után pedig mindenkinek sikeres turnűr készítést kívánok!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések